Zilveren Kruis Achmea

Zilveren Kruis Achmea kent de AOV Garant en de AOV plus.

Zilveren Kruis Achmea AOV Plus


.De AOV Plus heeft 3 dekkingsvarianten.Standaard: deze verzekering biedt in het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid dekking voor uw eigen beroep.

Zilveren Kruis Achmea AOV Garant

Zilveren Kruis Achmea AOV Garant

De AOV Garant is een sobere en karige voorziening om uw inkomen te beschermen. Deze verzekering keert na één jaar ziekte het verzekerde bedrag uit. AOV Garant en AOV Plus en de Beter Af AOV zijn de producten op de markt.

©2020 Designed, developed and hosted by DreamView ICT & Internet Services