TAF

TAF kent een Basis en een Verlengde dekking en verzekert geen inkomen, maar vaste lasten.Tevens keert deze maatschappij de eerste twee jaar bij een a.o. percentage vanaf 35% altijd 100% van het maandbedrag uit. Per juli zijn er nieuwe voorwaarden, met verbeteringen, maar ook verslechteringen.Per 1 augustus 2011 is er het nieuwe TAF Zelfstandigenplan met wederom aanpassingen, laat u daarom goed adviseren!

TAF GoedGezekerd AOV

_0001_TAF

TAF GoedGezekerd AOV
: de eerste AOV waarmee u de touwtjes in handen heeft

Als zelfstandig ondernemer bent u gewend aan het nemen van risico’s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt lopen. Bijvoorbeeld als het gaat om arbeidsongeschiktheid. Voor een zelfstandige zijn de financiële risico’s bij arbeidsongeschiktheid aanzienlijk. Als u niets regelt, is de bijstand het enige vangnet. Gelukkig kunt u zich nu zekeren met de meest flexibele en scherp geprijsde arbeidsongeschiktheidsverzekering die u volledig aanpast aan uw eigen wensen en situatie. En die ook uw nabestaanden beschermt als u komt te overlijden, met een standaard uitkering van twaalf keer het verzekerd maandbedrag.

U heeft de touwtjes in handen
U kiest zelf hoe goed gezekerd u wilt zijn. Dat betekent dat u zelf bepaalt hoe lang u een uitkering uit uw verzekering nodig heeft als u arbeidsongeschikt raakt, hoe lang u wilt wachten voordat uw uitkering ingaat en vanaf welk arbeidsongeschiktheidspercentage u een uitkering wilt ontvangen. Hoe korter de uitkeringsduur, hoe langer de wachttijd en hoe hoger de uitkeringsgrens, hoe goedkoper uw verzekering! Kortom, volledige flexibiliteit en de beste prijs voor uw situatie.

Scherpe premie
De TAF GoedGezekerd AOV is in 80% van de gevallen de goedkoopste AOV in de markt. De premie van de verzekering is afhankelijk van de keuzes die u maakt bij aanvang van de verzekering. Geen ondernemer is hetzelfde en elke situatie is anders. Daarom bepaalt u op verschillende onderdelen zelf hoe u zich zekert. Zo betaalt u met de TAF GoedGezekerd AOV nooit teveel premie. Vraag bij uw financieel adviseur een offerte aan. Hij rekent snel en eenvoudig uit wat uw premie per maand of jaar bedraagt in uw specifieke situatie.

Aanvangskorting
De premies van TAF behoren al tot de scherpste van Nederland. Met de aantrekkelijke premiekorting tijdens de eerste drie jaar van de looptijd er nog eens bovenop, weet u zeker dat u nooit teveel betaalt. Deze korting geldt voor alle nieuwe verzekerden en maakt het ook voor startende ondernemers mogelijk om een volwaardige arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. In het eerste jaar is de premiekorting 30%, in het tweede jaar 20% en in het derde jaar 10%. Vanaf het vierde jaar betaalt u de volledige premie.

Eenvoudige en transparante acceptatie
TAF staat voor eenvoud en transparantie. Zo zijn onze voorwaarden opgesteld en zo zijn onze procedures ingericht. Daarmee weet u altijd waar u aan toe bent. De acceptatie voor de verzekering vindt plaats op basis van het aanvraagformulier, dat een verkorte gezondheidsverklaring bevat. Uw gegevens worden beoordeeld door een onafhankelijk medisch adviesbureau. Als uw gezondheidsverklaring daar aanleiding toe geeft en/of als u meer dan € 1.500,- per maand wilt verzekeren en/of als u bij aanvang
van de verzekering 40 jaar of ouder bent, dan vindt er aanvullend een telefonische intake plaats door de medisch adviseur. Pas bij een verzekerd bedrag vanaf € 5.000,- per maand vindt er een medische keuring plaats. Na het advies van de medisch adviseur ontvangt u de polis binnen enkele dagen thuis.


TAF Vaste Lastenverzekering Verlengd of TAF Zelfstandigenplan / Maandlastenbeschermer

Bij de verlengde dekking is de uitkering per claim niet gelimiteerd tot 5 jaar, dit in tegenstelling tot de Basis dekking.

TAF Zelfstandigplan nieuw 2011 zonder provisie

nieuwetafzelfstandigenplazw

TAF introduceert per augustus 2011 het nieuwe TAF Zelfstandigenplan zonder provisie

TAF heeft het nieuwe Zelfstandigenplan gelanceerd in augustus 2011 op basis van nieuwe voorwaarden.
Er wordt behalve op maandlast nu ook op inkomen getoetst, en er zijn een aantal medische zaken duidelijk uitgesloten. TAF probeert hier helderheid te verschaffen, en wil voorkomen dat u verwachtingen t.a.v. zaken hebt, die ze niet kan waarmaken. Vandaar duidelijkheid aan de poort.

Chronisch vermoeidheidssyndroom, Fibriomyalgie, Postviraal syndroom, Bekkeninstabiliteit en Aspecifieke RSI zijn o.a. uitgesloten de het nieuwe TAF voorwaarden. De beroepsarbeidsongeschiktheid is teruggegaan naar 1 jaar, (daarna passend) en er wordt prorata uitgekeerd, naar gelang de beoordeling van de medisch adviseur. Er wordt maximaal € 600.000, - uitgekeerd per polis.Er is ook een uitkering bij overlijden meeverzekerd, gebaseerd op het verzekerd maandbedrag. Psychiatrische aandoeningen zijn meeverzekerd indien aangeduid met GAFscore binnen de laatst bekende DSM-classificatie.

Mensen die de "en bloc" premieverhoging eerder hebben gekregen, mogen nu in ieder geval zonder de 90 dagen inloop, verzekerd worden op het nieuwe Zelfstandigenplan. Er dient wel gewoon opnieuw medische acceptatie plaats te vinden.

De kenmerken van het Nieuwe Zelfstandigenplan (augustus) 2011 zijn:Verzekerd Bedrag
U kunt voor uzelf bepalen tegen welk bedrag u zich wilt verzekeren. Het bedrag moet minimaal 100, - euro zijn, en niet hoger dan 5000, - euro. Hierbij is de regel dat het bedrag bij aanvang van de verzekering niet hoger mag zijn dan 100% van uw aantoonbare vaste maandelijkse lasten vermeerderd met 750, - euro voor persoonlijke, niet aantoonbare vaste maandlasten. (Hieronder worden verstaan lasten als persoonlijke verzorging, boodschappen e.d.)
Het verzekerde bedrag is bij de aanvang van de verzekering ook nooit meer dan 85% van uw gemiddelde bruto inkomen. Wilt U tijdens de looptijd het verzekerde bedrag verhogen of verlagen? Dat is geen probleem, het verzekerde bedrag is tijdens de looptijd eenvoudig aan te passen. In de praktijd dient u dus een inkomen aan te tonen, echter de € 750, - niet. Dit zorgt al voor € 9000, - aan inkomen dat u niet hoeft aan te tonen.

Looptijd
U kunt met deze keuze zelf bepalen hoelang U uzelf wilt verzekeren. Hierbij geldt dat de minimale looptijd van uw verzekering 5 jaar bedraagt en dan de verzekering zeker eindigt op uw 65ste verjaardag.

Uitkeringsduur
Bij deze keuze zijn er die opties beschikbaar. Uitkeringsduur Kort, Uitkeringsduur Basis of Uitkeringsduur Verlengd. Als U voor de korte uitkeringsduur kiest, wordt het verzekerd maandbedrag maximaal 2 jaar per claim uitgekeerd. Voor de basis uitkeringsduur geldt een uitkering van maximaal 5 jaar per arbeidsongeschiktcheidsclaim. Als U geen enkel risico voor een lange tijd wilt lopen, is de optie Uitkeringsduur verlengd ook beschikbaar. De premie bij deze optie ligt natuurlijk hoger, maar de uitkeringsduur bedraagt dan ook max. 30 jaar. (360 maanden)

Wachttijd
Als U door bijvoorbeeld een ongeval, niet meer in staat bent om te werken, dan heeft U na het door U bepaalde wachttijd recht op een uitkering. U kunt een keuze maken tussen verschillende wachttijden. Deze zijn; 30 dagen, 90 dagen, 365 dagen of 730 dagen.

Uitkeringsgrens
Bij deze keuze kunt U kiezen vanaf welk percentage arbeidsongeschiktheid U recht op een uitkering heeft. U hebt recht op een uitkering als het percentage boven de 25%, of de 80% ligt. Als U kiest voor een uitkering boven de 25%, krijgt U het percentage van arbeidsongeschiktheid van uw verzekerde maandbedrag. Bent U bijvoorbeeld 30% arbeidsongeschikt, dan krijgt U 30% van het verzekerde maandbedrag. Als U kiest voor een uitkering bij 80% arbeidsongeschiktheid of meer, ontvangt U het volledige, verzekerde maandbedrag.

Indexering verzekerd kapitaal
U kunt het verzekerde maandbedrag per jaar laten stijgen met een door U bepaald percentage. Hiermee zorgt U ervoor dat inflatie niet uw maandbedrag in de toekomst aantast. Als U voor deze optie kiest, stijgt uw premie ook jaarlijks, met hetzelfde percentage. Natuurlijk betekent dit ook dat uw maandelijks verzekerd bedrag na overlijden indexeert met het door uw vastgestelde percentage.

Beoordeling arbeidsongeschiktheid
Tijdens uw eerste jaar van arbeidsongeschiktheid vindt een beoordeling plaats op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid. Indien uw arbeidsongeschiktheid wat langer duurt, vindt de beoordeling plaats op basis van passende arbeid, gangbare arbeid of beroepsarbeid, afhankelijk van uw keuze bij het afsluiten van de verzekering.
Hier profiteert U van aantrekkelijke acceptatiecriteria en een goede dekking. De eerste 90 dagen na de ingangsdatum van de door uw afgesloten verzekering bij TAF, is er dekking in het geval dat de arbeidsongeschiktheid is ontstaan door een ongeval. Na die 90 dagen wordt de ziektedekking ook geldig. Bij TAF kunt U een oneindig aantal claims indienen. Natuurlijk is er wel een wachttijd tussen de claims. De totale uitkering per polis bij TAF is niet hoger dan 600.000, - euro.

Transparante premie
Bij TAF betaalt U tijdens de looptijd altijd het afgesproken bedrag voor de premie. Dat ligt vast. U kunt tevens kiezen of U het verschuldigde bedrag per maand betaald, of in een keer.
Deze verzekering is op zich ook verkrijgbaar (tot 2013) met provisie.

De zorg voor uw nabestaanden in geval van overlijden
Het TAF Zelfstandigenplan bevat standaard een overlijdensrisicodekking. Als U tijdens de looptijd overlijdt, dan zijn uw nabestaanden goed beschermt. U hoeft er vanzelfsprekend niks voor te doen. Verder hoeft U hiervoor ook niet te betalen. Uw dierbaren ontvangen 12 maanden lang een uitkering ter waarde van het door uw vastgestelde verzekerde maandbedrag. U kunt deze termijn ook verlengen naar bijvoorbeeld 24 maanden, 60 maanden of 360 maanden.

De lage premies van TAF
De hoogte van de premiekosten ligt voor een groot deel aan de keuzes die u maakt voor uw verzekering. Met het TAF Zelfstandigenplan kunt U uw verzekering aanpassen naar uw persoonlijke situatie. Dat is handig. Hierdoor betaalt U zeker nooit een te hoog bedrag voor de premie.

Acceptatie middels telefonische acceptatie
De acceptatie bij TAF is afhankelijk van het TAF aanvraagformulier, dat een gezondheidsverklaring bevat. Deze gegevens worden tevens beoordeeld door een onafhankelijk medisch adviesbureau. Dit kan worden uitgebreid met een telefonisch intake gesprek. Nadat het advies van de medisch adviseur bij TAF arriveert, ontvangt U de polis zo spoedig mogelijk thuis.
Met het vastgelegde polisblad weet U precies waar U aan toe bent. Als er opmerkingen zijn ontstaan door het advies van de medische adviseur, zijn deze hierop ook gemakkelijk terug te vinden. Zo is het voor beide partijen, U en TAF, duidelijk wat wel en wat zeker niet onder de dekking van de desbetreffende verzekering valt.

De belangrijkste kenmerken van het TAF Zelfstandigenplan

Het TAF Zelfstandigenplan is een goed betaalbaar alternatief voor de doorsnee arbeidsongeschiktheidsverzekering. Met het TAF Zelfstandigenplan kunt U uw maandlasten op een eenvoudige wijze verzekeren tegen een mogelijk negatieve invloed door de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Vereist is dat U als zelfstandig ondernemer minimaal 16 uur per week werkt en 16 aaneengesloten weken als zelfstandig ondernemer al werkzaam bent.

- Verzekerd bedrag ligt tussen de 100 en 5000 euro.
- Indexatie van het verzekerde bedrag mogelijk, om inflatie tegen te gaan.
- Verzekerd tegen het risico van arbeidsongeschiktheid en overlijden, mogelijk tot uw 65ste verjaardag.
- U kiest voor de manier van beoordeling van arbeidsongeschiktheid. Gangbare, passende of beroepsarbeid.
- Wachttijd kunt U zelf bepalen. Mogelijkheden zijn 30, 90, 365 en 730 dagen
- De duur van de uitkering kan door U zelf worden bepaald. Kort, (24 maanden) Basis (60 maanden) of verlengd (360 maanden).
- Door het aanpassen van de verzekering aan uw persoonlijke situatie zal U nooit teveel premie betalen.


©2020 Designed, developed and hosted by DreamView ICT & Internet Services