Movir

Movir heeft meer dan 100 jaar ervaring in het verzekeren van vrijberoepsbeoefenaars op academisch en hbo-niveau tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Movir heeft bewust gekozen voor een gericht aantal beroepsgroepen.Het stelt u in staat om uw relaties perfect maatwerk te leveren als het gaat om financiële inkomenszekerheid.


Sterke punten van Movir:

Premieplafond tot 2009; de premie kan wel dalen, maar zal tot 1-1-2009 niet boven het tarief van juni 2005 stijgen. Dit biedt zekerheid op de lange termijn.
Zonder medische waarborgen AOV één jaar opschorten voor sabbatical leave of volgen van opleiding. Mogelijkheid om één keer per jaar verzekerde dagbedrag te verhogen met 10% zonder medische waarborgen (optieregeling).
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Na 1 jaar wordt het percentage dat u arbeidsongeschikt bent, ingehouden op de te betalen premie.Geen verhaalsrecht wanneer arbeidsongeschiktheid te wijten is aan derden. Uitkering bij psyche / burn-out ook boven de 50 jaar


©2020 Designed, developed and hosted by DreamView ICT & Internet Services