Delta Lloyd

Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheidsverzekering (sommenverzekering)

Delta Lloyd voert vanaf vandaag 2 april 2015 nu ook een AOV-sommenvariant naaste de bestaande schadevariant.Hoe de premiestelling uitpakt zullen wij wellicht later over rapporteren, de voorwaarden van de sommenvariant zijn echter veel beter te noemen.

Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheidsverzekering Instap AOV
De WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheids-verzekering zelfstandigen) is op 1 augustus 2004 afgeschaft. U bent dus niet meer verzekerd als u arbeidsongeschikt wordt als zelfstandige. U krijgt dus ook geen uitkering als u arbeidsongeschikt wordt. Uw inkomen kan dan fors achteruit gaan.

Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Delta Loyd heeft eigenlijk slechts een product, de instapvariant en de Delta Loyd AOV. Die kent beroepsdekking en heeft een no-claim korting.

Verschillen tussen de gewone en de instapvariant zitten in de uitkering en de uitkeringsduur  Bij de instap vind pas bij 60% arbeidsongeschiktheid, op basis van beroepssarbeidsongeschiktheid, een uitkering plaats, en de uitkeringstermijn, die is slechts 5 jaar Let hierop !

©2020 Designed, developed and hosted by DreamView ICT & Internet Services