Reaal

Reaal Groep was een Nederlandse financiële instelling die haar oorsprong vond in de fusie van diverse vennootschappen die eigendom waren van de vakbeweging, waaronder de verzekeringsmaatschappijen De Centrale en Concordia, de Hollandse Koopmansbank en de Algemene Spaarbank voor Nederland. Tussen 1990 en 1997 groeide REAAL Groep aanzienlijk, onder andere door de overname van Hooge Huys Verzekeringen in 1996. Het bedrijf richt zich op de verkoop van schadeverzekeringen, levensverzekeringen, pensioenen, hypotheken, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en beleggingsfondsen. Onder het label Reaal vallen onder andere Reaal Verzekeringen, Proteq en Route Mobiel.In 1997 fuseerden SNS Bank en Reaal Groep tot SNS REAAL.

©2020 Designed, developed and hosted by DreamView ICT & Internet Services