Allianz

Allianz Nederland is ontstaan in 2003 na het samenvoegen van de verzekeraars Royal Nederland en Zwolsche Algemeene. Het Nederlandse hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam. Met een marktaandeel van 2% is Allianz Nederland de tiende verzekeraar.Allianz is anno 2010 een zeer concurrende maatschappij op het gebied van premies en voorwaarden.Ze hebben een uitgebreid pallet van producten op het gebied van Verzuim, WIA-verzekeringen & Pensioen.

Allianz WGA-Eigen Risicoverzekering


Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt wordt, is er een kans dat hij in de WGA terechtkomt. Als dit het geval is, ontvangt de werknemer een wettelijk geregelde uitkering om zijn inkomensachteruitgang deels te compenseren. Deze uitkering wordt altijd door u, als werkgever, gefinancierd. Werkgevers zijn namelijk automatisch voor deze kosten bij het UWV verzekerd. De premie hiervoor wordt automatisch geïnd via de Belastingdienst.

U kunt er ook voor kiezen om geen gedifferentieerde premie meer te betalen aan het UWV en in plaats daarvan het risico van de WGA-uitkeringen zelf te dragen. U wordt dan eigenrisicodrager voor de WGA. U kunt dit risico verzekeren door middel van de Allianz WGA-Eigen Risicoverzekering. Dit heeft een aantal voordelen. Vooral wanneer u ook een verzuimverzekering binnen de Allianz InkomensCombinatie afsluit.

In de brochure Allianz InkomensCombinatie vind u alle voordelen van de Allianz WGA-Eigen Risicoverzekering

©2020 Designed, developed and hosted by DreamView ICT & Internet Services