NieuwsBelangrijke keuzes te maken bij goedkope AOVTweederde van de zzp’ers is onverzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Zo’n polis hoeft niet duur te zijn. Met deze tips bent u goedkoper uit.

Ruim 4.000 euro per jaar besteden zzp'ers gemiddeld aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), zo blijkt uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken.

Begrijpelijk dat de meeste eenpitters dat te duur vinden. Maar dat zij dan maar helemaal van een verzekering afzien, is alarmerend. De kans om op enig moment arbeidsongeschikt te raken, schat zelfstandigenorganisatie ZZP Nederland op 10 à 12 procent. Een catastrofe als dat jaren aanhoudt,
de reserves uitgeput raken en de partner te weinig verdient.

Nu lijkt het met de kosten van een AOV erger dan het is. Eerste meevaller: de premie mag als aftrekpost voor de inkomstenbelasting worden opgevoerd. De fiscus betaalt zo eenderde tot de helft van de premie. Bovendien kan zo'n verzekering echt wel wat goedkoper.

Van de zzp'ers die in opdracht van Sociale Zaken werden gepeild, koos 80 procent de meest uitgebreide dekking. Dat is lang niet altijd nodig. Wie een AOV wil afsluiten, krijgt een waslijst aan opties voorgeschoteld. Hoe royaler de verzekering, hoe hoger de premie.

reintegratie
Redactie: www.arbeidsongeschiktheidsverzekering.net : "Wij vergelijken verzekeraasr op premie en voorwaarden. De maatschappijen op preventie en eintegratie beoordelen vergelijken blijkt in de parktijk zeer lastig. Steeds meer maatschappijen verschuiven de focus op voorkomen van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dus voordat de verzekerde dreigt uit te vallen. Ook de reintegratie zelf is natuurlijk zeer waardevol voor alle partijen de verzekerde en de betrokken maatschappij.  

Artiekl Achmea
Wat ondernemers bij arbeidsongeschiktheid nog belangrijker vinden dan een uitkering? Dat ze weer snel aan het werk kunnen. Achmea slaagt daarin al jaren, zo blijkt uit objectief onderzoek door het Centrum voor VerzekeringsStatistiek (CVS).

In de categorie 'arbeidsongeschiktheid voor een periode korter dan 1 jaar' (75 tot 80 procent van alle arbeidsongeschiktheidsgevallen) behaalt Achmea een aanzienlijk hoger revalideringspercentage dan haar concurrenten. Daarmee geeft ze invulling aan één van haar belangrijkste unique selling points: arbeidsongeschikte ondernemers op een pragmatische en creatieve manier effectief laten re-integreren in het arbeidsproces.