Nieuws

AFM
Aard, oorzaak en impact van beperkt vergelijkingsgedrag door consumenten, de aanschaf van producten met onwenselijke kenmerken, en onderconsumptie.

De AFM ziet weinig reden om aan te nemen dat standaardproducten het vergelijkingsgedrag van consumenten bevorderen. Wel is nader onderzoek nodig of standaardproducten onderconsumptie kunnen tegengaan. Dit blijkt uit onderzoek dat de AFM deed op verzoek van de minister van Financiën.

Volgens de toezichthouder kunnen standaardproducten onder bepaalde omstandigheden wel keuzes sturen in maatschappelijk gewenste richting of onderconsumptie tegengaan. Voor verder inzicht in de effectiviteit van standaardproducten is aanvullend onderzoek noodzakelijk, concludeert de AFM.

In een brief aan de Kamer heeft minister Dijsselbloem drie problemen benoemd waar standaardproducten mogelijk een oplossing voor kunnen bieden: beperkt vergelijkingsgedrag door consumenten, de aanschaf van producten met onwenselijke kenmerken, en onderconsumptie. In het rapport van de AFM wordt antwoord gegeven op de vraag of standaardproducten een oplossing bieden voor de genoemde problemen.

premievergelijkingmakenStandaardproducten zorgen er niet voor dat consumenten beter of meer financiële producten met elkaar gaan vergelijken. Dat concludeert toezichthouder AFM uit een onderzoek naar het effect van financiële standaardproducten op het keuzegedrag van consumenten. “Er is volgens ons weinig aanleiding om te denken dat standaardproducten consumenten in staat stellen bewustere keuzes te maken voor beter passende producten. Anders gezegd: standaardproducten maken van consumenten geen rationele(re) beslissers.”

De AFM heeft het onderzoek gedaan in opdracht van minister Dijsselbloem (Financiën). Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van gedragswetenschappelijke inzichten. “Op basis van de resultaten ziet de AFM weinig reden om aan te nemen dat standaardproducten het vergelijkingsgedrag van consumenten bevordert”, zo luidt de conclusie. “Onder bepaalde voorwaarden kunnen standaardproducten wel keuzes sturen in maatschappelijk gewenste richting of onderconsumptie tegengaan. Voor verder inzicht in de effectiviteit van standaardproducten is aanvullend onderzoek noodzakelijk.”