Nieuws

actuaris2
“In eerste instantie is de belangrijkste verzekering die je nodig hebt een aansprakelijkheidsverzekering (AVB), omdat je, als je aansprakelijk wordt gesteld, niet privé aansprakelijk wordt gesteld, maar via de verzekering. De volgende is de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): stel dat er iets met je gebeurt, waardoor je (lange periode) niet meer kan werken, dan moet je daar een regeling voor treffen. Dat doe je via een AOV.”

“Bij een AVB is het belangrijk om te letten op de hoedanigheid, dus de voorinformatie van de verzekering. Sinds 1 januari 2014 is een aantal regels met betrekking tot brand verbreed. In de situatie dat een kantoorbrand overslaat naar een nabijgelegen of buurkantoor - bijvoorbeeld in een bedrijfsverzamelgebouw – kon de buurman jou vroeger aansprakelijk stellen tot 500.000 euro. Sinds 1 januari 2014 is het maximum bedrag overboord gegooid. Je kan in je bedrijfsvermogen aansprakelijk gesteld worden voor de volledige schade. Dat betekent dat je als eenmanszaak aansprakelijk bent in je privévermogen. Dit is zeer essentieel voor alle zzp’ers en freelancers. Het eerste wat ik wil, als mensen mij als adviseur kiezen, is dat zij een AVB afsluiten.”

Verzekerd van inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Aegon klein
Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) heeft bepaald dat Aegon de arbeidsongeschiktheidsverzekering van een verzekerde moet blijven uitkeren. De verzekeraar was in mei 2012 gestopt met uitkeren en moet nu alsnog € 102.000 aan de klant overmaken en de uitkering hervatten.

De zaak vindt zijn origine in 2010 als de klant zich arbeidsongeschikt heeft gemeld omdat hij gediagnosticeerd is met knokkelkoorts (dengue). Een jaar eerder heeft hij een AOV afgesloten bij Aegon en daar maakt hij nu aanspraak op. Aegon keert tot en met mei 2012 de AOV volledig uit, maar stopt vervolgens met uitkeren met uitzondering van een halve uitkering in juni en juli 2012 en april 2013 en een eenmalige volledige uitkering in december 2012.

Vermoeidheidssyndroom