AFM Nader onderzoek nodig naar onderconsumptie

AFM
Aard, oorzaak en impact van beperkt vergelijkingsgedrag door consumenten, de aanschaf van producten met onwenselijke kenmerken, en onderconsumptie.

De AFM ziet weinig reden om aan te nemen dat standaardproducten het vergelijkingsgedrag van consumenten bevorderen. Wel is nader onderzoek nodig of standaardproducten onderconsumptie kunnen tegengaan. Dit blijkt uit onderzoek dat de AFM deed op verzoek van de minister van Financiën.

Volgens de toezichthouder kunnen standaardproducten onder bepaalde omstandigheden wel keuzes sturen in maatschappelijk gewenste richting of onderconsumptie tegengaan. Voor verder inzicht in de effectiviteit van standaardproducten is aanvullend onderzoek noodzakelijk, concludeert de AFM.

In een brief aan de Kamer heeft minister Dijsselbloem drie problemen benoemd waar standaardproducten mogelijk een oplossing voor kunnen bieden: beperkt vergelijkingsgedrag door consumenten, de aanschaf van producten met onwenselijke kenmerken, en onderconsumptie. In het rapport van de AFM wordt antwoord gegeven op de vraag of standaardproducten een oplossing bieden voor de genoemde problemen.

Op basis van haar analyse concludeert de AFM dat standaardproducten geen oplossing zijn om het vergelijkingsgedrag van consumenten te vergroten. "De consument zal namelijk naar verwachting hierdoor geen bewustere keuzes maken. In theorie kunnen standaardproducten er wel aan bijdragen dat de consument producten eerder en met meer wenselijke kenmerken aanschaft. In die zin kan het een oplossing zijn voor de problemen twee en drie die de minister schetst.

Om meer inzicht te krijgen of standaardproducten een passende oplossing kunnen bieden voor onderconsumptie moet wel eerst duidelijk zijn wat de aard, oorzaak en impact van het probleem is. Het onderzoek van de AFM biedt een analysekader waarmee deze vragen kunnen worden beantwoord", aldus de AFM.

De AFM constateert dat onder zzp'ers arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en pensioenproducten beperkt worden afgenomen. De AFM heeft daarom aan de minister voorgesteld om in deze twee productdeelmarkten een pilot uit te voeren als nader onderzoek naar de oorzaken en impact van deze (mogelijke) onderconsumptie. "Op basis hiervan kan het ministerie bepalen welke interventie het meest geschikt en gewenst is, en of een standaardproduct hierbij uitkomst biedt", aldus de AFM.

Redactie: www.arbeidsongeschiktheidsverzekering.net : Heel nieuwsgierig welke kant de minister hier nu op wil en welke agenda hierachter zit. De meest slechte  AOV produkten zijn al uit de markt, wil de minister de voorwaarden low budget AOV's duidelijker onderscheiden? Of de goede en mindere kwaliteiten van AOV voorwaarden zo inzichtelijker maken? De ondernemer moet natuurlijk wel bewuste keuzes kunnen blijven maken.