AOV's van Achmea en de reintegratie van de zieke ondernemer

reintegratie
Redactie: www.arbeidsongeschiktheidsverzekering.net : "Wij vergelijken verzekeraasr op premie en voorwaarden. De maatschappijen op preventie en eintegratie beoordelen vergelijken blijkt in de parktijk zeer lastig. Steeds meer maatschappijen verschuiven de focus op voorkomen van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dus voordat de verzekerde dreigt uit te vallen. Ook de reintegratie zelf is natuurlijk zeer waardevol voor alle partijen de verzekerde en de betrokken maatschappij.  

Artiekl Achmea
Wat ondernemers bij arbeidsongeschiktheid nog belangrijker vinden dan een uitkering? Dat ze weer snel aan het werk kunnen. Achmea slaagt daarin al jaren, zo blijkt uit objectief onderzoek door het Centrum voor VerzekeringsStatistiek (CVS).

In de categorie 'arbeidsongeschiktheid voor een periode korter dan 1 jaar' (75 tot 80 procent van alle arbeidsongeschiktheidsgevallen) behaalt Achmea een aanzienlijk hoger revalideringspercentage dan haar concurrenten. Daarmee geeft ze invulling aan één van haar belangrijkste unique selling points: arbeidsongeschikte ondernemers op een pragmatische en creatieve manier effectief laten re-integreren in het arbeidsproces.

Aanzienlijk hoger percentage
Klanten – de ondernemers dus – vonden al dat Achmea daar goed in slaagde, getuige hun positieve ervaringen op Polismeerwaarden.nl en de eerdere onderzoeken van CVS. Die ervaringen worden nu opnieuw ondersteund met objectieve cijfers over 2013. Daarmee kan Achmea met recht claimen dat ze succesvol is én blijft in het re-integreren van arbeidsongeschikte ondernemers.

Jaarlijks publiceert het CVS de Risicostatistiek voor AOV. In 2013 scoorden de verzekeraars een gemiddeld revalideringspercentage van 31,4 (marktgemiddelde). Eenvoudig gezegd: van elke 100 zelfstandigen die in 2013 uitvielen door ziekte, keerden er 31 (31,4%) in hetzelfde jaar terug in het arbeidsproces. Achmea behaalde met 36 zelfstandigen (35,8) een aanzienlijk hoger revalideringspercentage.

Uit de tabel hieronder blijkt dat deze cijfers geen toevalstreffers zijn. Sinds 2004 scoort Achmea jaar na jaar (met uitzondering van 2008) comfortabel boven het marktgemiddelde. Zet je de gemiddelde revalideringspercentages (van 2004 tot en met 2013) naast elkaar, dan steekt Achmea met maar liefst 5,6 % (relatief: 18 %) boven het marktgemiddelde uit. Achmea krijgt arbeidsongeschikte ondernemers dus bewezen sneller aan het werk. Een prestatie om opnieuw trots op te zijn.


Revalideringspercentage 1e jaar

Achmea vs Markt
achmeaoverzichtcijfers