MOVIR nu ook voor "gewone" ondernemers

Movir klein
Wat is de Soepel&Zeker AOV? Het is een aov op maat gemaakt voor de nieuwe doelgroep. Maatwerk bij afsluiten en flexibiliteit tijdens de looptijd. Zo kunt u de verzekering dagelijks wijzigen en opzeggen. 

Voor wie is de Soepel&Zeker AOV? 
Voor ondernemers die tot nu toe nog geen aov van Movir konden sluiten. Van aannemer tot zeilmaker en van automonteur tot zonweringsinstallateur. 

Waarom kiezen voor Soepel&Zeker AOV? 
• Een kortlopende en langlopende dekking, te combineren of los te sluiten 
• Voor ieder beroep de juiste premiestelling door het hanteren van twaalf premiegroepen 
• Beroepscriterium 
• Dagelijks opzegbaar 
• Eenvoudig en dagelijks aan te passen 
• Zuivere sommenverzekering 
• Hoogwaardige dienstverlening 
• Excellente preventie en re-integratie 

Beroepscriterium 
We beoordelen op basis van het beroep, zoals de verzekerde dat uitvoert. 

Als de verzekerde tijdens arbeidsongeschiktheid er zelf voor kiest andere werkzaamheden (bijv. taakverschuivingen) of een ander beroep te gaan uitoefenen, dan beoordelen we de mate van arbeidsongeschiktheid op basis van de nieuwe werkzaamheden of het nieuwe beroep. Gaat de verzekerde er hierdoor in inkomen op achteruit, dan geven wij een aanvullende uitkering. Deze aanvullende uitkering en de arbeidsongeschiktheidsuitkering samen zijn maximaal gelijk aan de uitkering voordat verzekerde zijn beroep wijzigde. 

Zuivere sommenverzekering 
Bij arbeidsongeschiktheid wordt een van tevoren vastgesteld bedrag uitgekeerd. Wij vragen het inkomen nooit op om onze uitkering te kunnen verlagen. Ook verlagen wij nooit zelf het verzekerde bedrag tijdens de looptijd van de verzekering als er schommelingen in het inkomen zijn. 

Optierecht 
Elk jaar heeft de verzekerde recht op verhoging van het verzekerde bedrag van 10% zonder medische waarborgen. Dit kan tot het door ons toegestane maximaal te verzekeren bedrag en tot maximaal 80% van het inkomen. Voorwaarde is dat de verzekerde arbeidsgeschikt is. Het optierecht vervalt 5 jaar voor het bereiken van de 
eindleeftijd. 

Contractduur en opzegbaarheid 
1-jaarscontract 
De verzekering kan direct na afsluiten dagelijks worden verlaagd of opgezegd zonder opzegtermijn. 


Combinaties 
De Soepel&Zeker AOV bestaat uit twee dekkingen: 

• 'Kort' met een maximale uitkeringsduur van 3 jaar. 
• 'Lang' met een maximale uitkeringsduur tot de eindleeftijd. 
De dekking 'Kort' en de dekking 'Lang' kunnen zowel in 
combinatie als los van elkaar worden gesloten. Het is ook 
mogelijk om meerdere langlopende dekkingen met een 
kortlopende dekking te combineren. 

Aanvangskorting 

De aanvangskorting bedraagt in: 
• Kalenderjaar 1: 30% 
• Kalenderjaar 2: 15% 
• Kalenderjaar 3: 7,5% 

Wordt de verzekering op of na 1 juli gesloten, dan geldt de korting 
van het eerste kalenderjaar ook in het daaropvolgende kalenderjaar. 
De volgende kortingspercentages schuiven dan een jaar door. 
De aanvangskorting is niet van toepassing op de Ongevallenverze- 
kering. Een verzekerde heeft één keer recht op aanvangskorting. 

Zwangerschapsuitkering 
Bij de langlopende verzekering, is een zwangerschapsuitkering 
meeverzekerd. Recht op een zwangerschapsuitkering is er, 
als de vermoedelijke bevallingsdatum ten minste 2 jaar na de 
ingangsdatum van de verzekering ligt. 


De uitkering is 100% van het verzekerde bedrag gedurende 16 weken minus de eigenrisicotermijn. De uitkering is gebaseerd op het verzekerde bedrag dat gold 2 jaar voor de vermoedelijke
bevallingsdatum. Als de eigenrisicotermijn in de 2 jaar voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum is gewijzigd, gaan we uit van van de eigenrisicotermijn met de langste duur. 

De minimale duur van de zwangerschap moet 20 weken zijn. 


Redactie www.aov-zzp.nl

Wij zijn zeer benieuwd hoe deze ondernemersr bediend gaan worden met de MOVIR kwaliteit die we kennen en ervaren en hoe de premiestelling zal zijn.