Geen Arbeidsongeschiktheidsverzekering voelt niet lekker

doktervrouwZzp'er Esther Peters is achteraf blij dat ze zich twee jaar geleden heeft verzekerd tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid.
Veel zelfstandigen zijn niet verzekerd omdat ze de premie niet willen of kunnen betalen. De werkgevers vinden dat niet goed en stellen daarom een verplichte verzekering voor zowel werknemers in loondienst
als zzp'ers.
Ze kreeg borstkanker en onderging een chemokuur en bestralingen, waardoor ze langdurig niet kon werken. "Zonder de verzekering was het allemaal nog zwaarder geweest."

"Ik zag zo veel mensen die ziek werden, dat ik me uiteindelijk toch maar heb verzekerd", zegt Peters. Ze koos voor een polis met de laagst mogelijke maandpremie van 131 euro. Daar staat een dekking tegenover van 1500 euro per maand. "Dat is veel minder dan ik normaal verdien, maar zo was de premie nog een beetje betaalbaar."

Dat het ook anders kan lopen, ondervond Peters in haar directe omgeving. "Mijn man, die ook zzp'er is, heeft zes weken thuisgezeten wegens een hartaanval. Hij is niet verzekerd en had tijdens zijn ziekte dan ook geen inkomsten."

Omdat het verzuim tot zes weken beperkt bleef, woog de schade niet op tegen de uitgespaarde premie in de jaren daarvoor, zegt Peters. "Maar het voelt niet lekker. Nu hij een infarct heeft gehad, zal hij ook niet meer voor een verzekering in aanmerking komen."

Ondernemersrisico
Toch is Peters tegen een verplichte verzekering voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. "Ik denk dat veel zzp'ers dat niet kunnen betalen, ook al zullen de premies lager zijn dan bij huidige vrijwillige verzekeringen."

Een verzekering tegen werkloosheid is financieel helemaal niet realistisch, zegt ze. "Als je geen opdrachten hebt, is dat een ondernemersrisico. Als je je daartegen gaat verzekeren, is er helemaal geen verschil meer tussen zzp'ers en werknemers in loondienst."

Veel ondernemers verdienen te weinig inkomen om de premie te kunne betalen. Daarmee is de AOV verzekering niet per definitie te duur. Ook als je in loondienst werkt is een deel van je inkomen bestemd om je ziekte en arbeidsongeschiktheid te verzekeren. Alleen is het dan geen keus en zijn veel zaken automatisch geregeld tussen werknemer en werkgever. De ondernemer echter dient dit zelf te regelen en te betalen. De premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering is overigens geheel aftrekbaar.