AVB en AOV belangrijkst voor zzp’ers

actuaris2
“In eerste instantie is de belangrijkste verzekering die je nodig hebt een aansprakelijkheidsverzekering (AVB), omdat je, als je aansprakelijk wordt gesteld, niet privé aansprakelijk wordt gesteld, maar via de verzekering. De volgende is de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): stel dat er iets met je gebeurt, waardoor je (lange periode) niet meer kan werken, dan moet je daar een regeling voor treffen. Dat doe je via een AOV.”

“Bij een AVB is het belangrijk om te letten op de hoedanigheid, dus de voorinformatie van de verzekering. Sinds 1 januari 2014 is een aantal regels met betrekking tot brand verbreed. In de situatie dat een kantoorbrand overslaat naar een nabijgelegen of buurkantoor - bijvoorbeeld in een bedrijfsverzamelgebouw – kon de buurman jou vroeger aansprakelijk stellen tot 500.000 euro. Sinds 1 januari 2014 is het maximum bedrag overboord gegooid. Je kan in je bedrijfsvermogen aansprakelijk gesteld worden voor de volledige schade. Dat betekent dat je als eenmanszaak aansprakelijk bent in je privévermogen. Dit is zeer essentieel voor alle zzp’ers en freelancers. Het eerste wat ik wil, als mensen mij als adviseur kiezen, is dat zij een AVB afsluiten.”

Verzekerd van inkomen bij arbeidsongeschiktheid

“Verzekeren voor arbeidsongeschiktheid is tweeledig. Als je als zelfstandige begint, heb je namelijk twee mogelijkheden: een AOV afsluiten of bij het UWV inschrijven en vrijwillig verzekeren. Dat laatste betekent het voortzetten van de verzekering die je had als werknemer. Een AOV biedt in principe meer mogelijkheden dan het UWV jou biedt. Je kunt een AOV afsluiten op basis van jouw beroep. Op het moment dat je jouw beroep niet meer kunt uitoefenen, ontvang je een uitkering. Er wordt dan gekeken naar wat je niet meer kan en bij het UWV wordt je beoordeeld op basis van gangbare en passende arbeid, dan wordt er dus gekeken naar wat je nog wel kan.

De AOV is – naast de AVB – een essentiële verzekering voor zzp’ers. Als een zzp’er arbeidsongeschikt is, heeft hij negen van de tien keer geen inkomen. Dan is het enige waar hij op terug kan vallen het eigen vermogen en dat hebben zzp’ers meestal nu juist niet. Er is slechts een aantal uitzonderingssituaties, waarbij het afsluiten van een AOV wellicht minder essentieel is: als een zzp’er een prima bedrag op de bankrekening heeft staan, een goede omzet en winst draait of als hij niet de kostwinner is. Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf ondernemers krijgt te maken met (een vorm van) arbeidsongeschiktheid. Dat hoeft niet om 100% arbeidsongeschiktheid te gaan, maar kan bijvoorbeeld ook een beperking als gevolg van een beroerte zijn – waarbij de motoriek deels niet meer werkt, maar je je beroep als zzp’er nog wel (grotendeels) kunt uitvoeren. Arbeidsongeschiktheid heb je in percentages en gradaties.” Bron Victor Mundi