De advieskosten voor een lijfrente of arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn volgend jaar niet meer aftrekbaar.

uitroeptekenbutton

Nu zitten deze kosten nog vaak versleuteld in de verzekeringspremie zelf. Vanaf 1 januari 2013 geldt er een provisieverbod. Tussenpersonen en verzekeraars moeten hun kosten dan inzichtelijk maken. Hierdoor komt er ook een eind aan de fiscale aftrekbaarheid van advieskosten.

Particulieren en ondernemers die van plan zijn om samen met hun verzekeringsagent de mogelijkheden van een lijfrentepolis of arbeidsongeschiktheidsverzekering te bespreken, doen er verstandig aan dit nog dit jaar te doen. Zij kunnen dan in ieder geval de advieskosten nog in aftrek brengen.
Premies blijven aftrekbaar

De premies voor een lijfrente of een arbeidsongeschiktheidsverzekering blijven wel aftrekbaar. Voor een lijfrente is de premie uiteraard alleen aftrekbaar als iemand in een jaar te weinig pensioenopbouw heeft (jaarruimte) of als iemand in de afgelopen zeven jaren te weinig pensioen heeft opgebouwd (reserveringsruimte).

Mogelijk komt er overgangsrecht voor verzekeringen die vóór 1 januari 2013 zijn afgesloten. Het kan zijn dat hier de provisie (beloning) nog wel in de premie versleuteld zit en kan blijven. Helemaal duidelijk is dit echter nog niet.