Verschillende soorten arbeidsongeschiktheidsverzekeringen dalen in 2013

spaarvarkenmetpleister45-45


Hoewel het aantal zelfstandigen waarschijnlijk verder zal toenemen in 2012 en 2013, verslechtert de keuze en aanbod arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De belangrijkste oorzaak daarvan is dat het aantal AOV's in Nederland niet stijgt en de premies eenmaal lager worden. Dit laatste als gevolg van de invoering van het provisieverbod. Voor 2012 wordt nog wel een kleine groei voorzien, als gevolg van een stijging van de gemiddelde premies, die verzekeraars doorvoeren in reactie op een toenemende schadelast. Dit blijkt uit de rapporten en onderzoeken  van Baken Adviesgroep.

Baken Adviesgroep heeft in het nieuwe Marktrapport Inkomensverzekeringen 2013 een uitgebreid onderzoek over de AOV markt gedaan.. Aanvullend is er een onderzoek onder zelfstandigen gedaan. Door onderzoeken zijn de belangrijkste trends in de economische wereld omgezet in datamodellen, die goed te snappen zijn.

De belangrijkste achterliggende reden voor de stijging van de gemiddelde premie in 2012 is de toegenomen schadelast. Het provisieverbod zal naar in 2012 een grote verandering voor uw portomonnee zijn. Verzekeraars zullen daarbij naar verwachting lagere prijzen hanteren voor het intermediaire kanaal. De tussenpersoon zal dan de rekening bij u neerleggen.

Circa de helft van de adviseurs is van plan om te stoppen met het geven van adviezen bij aanvang van de verzekering. Zij gaan nog wel de rol van bemiddeling en/of beheer invullen, zo blijkt uit het bedrijfsvoering benchmark onderzoek voor tussenpersonen 2012.

De gemiddelde Net Promoter Score (NPS), een indicator voor het terugkomen van klanten en de groei van een bedrijf, is bij AOV verzekeraars -36. Er zijn dus meer klanten die de verzekeraars niet aanbevelen dan klanten die hun verzekeraar wel aanbevelen. Gemiddeld heeft minder dan 44% hun verzekeraar wel eens aanbevolen.

Een aantal trends zorgt voor een (beperkte) stijging van de gemiddelde premies. Dat zijn de verwachte toename van sommen AOV, de toename van de leeftijd van zelfstandigen en tenslotte kan de samenstelling van de verzekerden naar sector daarnaast nog invloed hebben.