Prijsverschil AOV van verschillende aanbieders blijft erg groot

Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Avéro Achmea scoort 5 sterren op prijs

Uit het 26e MoneyView Special Item onderzoek, waarin de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV's) in de schijnlichten staan, blijkt dat de prijsverschillen tussen AOV's voor (zelfstandig) ondernemers het afgelopen jaar even groot zijn gebleven. Gemiddeld zijn de premies voor de duurste AOV's 60% hoger dan de premies voor de goedkoopste relevante AOV's. De verschillen worden kleiner als wordt gekozen voor indexering van uitkering en/of verzekerd bedrag.

Opmerkelijk is bovendien dat ondanks het rapport van de AFM uit mei 2011, waarin naar voren kwam dat de AOV-verzekeraars met het bieden van een budget-AOV de klant in lang niet alle gevallen centraal stelt en daarmee een niet nuttig product aanbieden, deze uitgeklede AOV's nog steeds worden aangeboden. AEGON, De Amersfoortse en De Goudse zijn de enige verzekeraars die deze AOV's uit het assortiment hebben gehaald.

Uit de analyse van de tariefstellingen komt Avéro Achmea met Continu Inkomen Compleet als meest gunstige product naar voren. Naast twee AOV's van Generali scoren een AOV van AEGON en De Amersfoortse het hoogst op de flexibiliteit ten aanzien van voorwaarden en mogelijkheden.

MoneyView ProductRating
Zoals in elk Special Item deed MoneyView weer een vergelijkend onderzoek naar de op de markt aanwezige producten. De producten werden zowel op basis van de prijsstelling als op de flexibiliteit ten aanzien van voorwaarden en mogelijkheden tegen het licht gehouden om zo te komen tot de MoneyView ProductRating.


5-sterren producten met de beste Prijs
• Avéro Achmea - Inkomen Continu Compleet

5-sterren producten ‘Flexibiliteit'
• AEGON - AOV Variant 3
• De Amersfoortse - AOV
• Generali - AOV Exact
• Generali - AOV Extra

Ten behoeve van de ProductRating Flexibiliteit zijn 40 AOV's onderzocht op voorwaarden en mogelijkheden. Hiertoe zijn 79 criteria uit de MoneyView ProductManager geselecteerd. Ten behoeve van de ProductRating Prijs is de set beperkt tot de 16 producten die bij arbeidsongeschiktheid een uitkering geven tot aan de gekozen eindleeftijd, ongeacht de oorzaak van arbeidsongeschiktheid.

De zogenaamde budgetproducten, met bijvoorbeeld een beperkte uitkeringsduur of een beperkte dekking, zijn buiten beschouwing gelaten, omdat deze op premieniveau niet vergelijkbaar zijn met de meest uitgebreide AOV's.

De prijsanalyse is gedaan op basis van 39.168 door MoneyView opgestelde klantprofielen, waarbij de premies zijn berekend volgens standaard acceptatie en tarieven, inclusief aanvangs- en andere commerciële kortingen. De gehanteerde klantprofielen variëren in aanvangs- en eindleeftijden,uitkeringsdrempels, arbeidsongeschiktheidscriteria en beroepsklassen. De profielen zijn doorgerekend voor zowel gelijkblijvende als geïndexeerde tarieven.