Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Vroeger WAZ


De wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) was tussen 1998 en 1 augustus 2004 een verplichte Nederlandse verzekering die ondernemers het recht op een uitkering op het niveau van (maximaal) 70% van het minimumloon gaf als een zelfstandige of ondernemer arbeidsongeschikt werd.

Zelfstandigen die op of na 1 augustus 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden hebben geen recht meer op toekenning van een WAZ-uitkering.

©2020 Designed, developed and hosted by DreamView ICT & Internet Services