Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Vaststelling van de verzekerde jaarrente


Bepalend voor het verzekerbare financiele belang is de normale winst uit onderneming en/of het normale inkomen uit arbeid, zoals de verzekerde dat meldt aan de Belastingdienst.

Van dat inkomen mag de verzekerde meestal tot maximaal 80% verzekeren. Om het verzekerde bedrag periodiek naar boven aan te passen, bestaan er meerdere mogelijkheden. De meest bekende is de automatische indexering van het verzekerde bedrag.

©2020 Designed, developed and hosted by DreamView ICT & Internet Services