Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: vaststellen van de uitkering


Nadat het recht op een uitkering is vastgesteld, wordt aan de hand van de volgende gegevens de uitkering berekend:

- begindatum arbeidsongeschiktheid;
- verrekening van de eigenrisicotermijn (bepaling begindatum uitkering);
- de duur van de uitkering;
- de hoogte van de uitkering.


©2020 Designed, developed and hosted by DreamView ICT & Internet Services