Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Uitkeringshoogte


Het financiele risico dat verzekerd is, heet op de AOV ‘het verzekerde bedrag’ of ‘de verzekerde jaarrente’. De uitkering van deze jaarrente is gekoppeld aan de mate van arbeidsongeschiktheid

Dit gebeurt aan de hand van een uitkeringstabel, ook wel het 7-klassensysteem genoemd. De uitkering eindigt op de dag dat de verzekerde minder dan 25% arbeidsongeschikt is (of bij de gekozen hogere uitkeringsdrempel, als de verzekerde minder dan het gekozen percentage arbeidsongeschikt is).

Daarnaast wordt de uitkering beeindigd op het moment van het bereiken van de eindleeftijd.

©2020 Designed, developed and hosted by DreamView ICT & Internet Services