Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: De twee verzekeringsrubrieken


De AOV wordt bij de meeste maatschappijen gesplitst in twee rubrieken.

-Rubriek A dekt het risico in het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid (ook wel het eerstejaarsrisico genoemd).

-Rubriek B dekt het risico van arbeidsongeschiktheid die voortduurt na het eerste jaar, tot maximaal de overeengekomen eindleeftijd (het na-eerstejaarsrisico).

©2020 Designed, developed and hosted by DreamView ICT & Internet Services