Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Tussentijdse verhoging van het verzekerd bedrag


Een hernieuwde acceptatieprocedure komt regelmatig voor bij verhoging van het verzekerde bedrag. De oude dekking blijft intact, maar er komt een nieuwe acceptatieprocedure voor de verhoging. Hieruit kan voortvloeien dat voor de dekking boven het reeds bestaande deel wel een uitsluitende bepaling wordt voorgesteld.

©2020 Designed, developed and hosted by DreamView ICT & Internet Services