Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen voor startende ondernemers


De groep van de startende ondernemers is een lastige groep voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit om twee redenen: niet iedere starter is even succesvol, dus de kans op uitval is groot.

Dit kan leiden tot een arbeidsongeschiktheidsclaim. Maar ook het vaststellen van het verzekerde belang is niet altijd eenvoudig.

©2020 Designed, developed and hosted by DreamView ICT & Internet Services