Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Het Schadebehandelingsteam


Er vindt met name bij de langer durende schademeldingen regelmatig overleg plaats tussen de volgende personen:

- een schadebehandelaar;
- een medisch adviseur;
- een arbeidsdeskundige;
- een jurist.


©2020 Designed, developed and hosted by DreamView ICT & Internet Services