Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid


Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Bij langdurige arbeidsongeschiktheid gaat premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid een rol spelen.

Als de B-rubriek is meeverzekerd (of, in andere terminologie: als er sprake is van een verzekering met dekking voor het na-eerste jaar) en op deze rubriek een uitkering volgt, is er recht op premievrijstelling.

De premievrijstelling geldt voor de premie voor de hele verzekering (dus zowel A- al B-rubriek). Daarnaast is de premievrijstelling evenredig aan het uitkeringspercentage.

©2020 Designed, developed and hosted by DreamView ICT & Internet Services