Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen : De premie


De premie voor een AOV zijn meestal vastgesteld in de vorm van een gelijkblijvend (=standaard) tarief en een leeftijdsafhankelijk tarief (combinatietarief), waarbij de premie stijgt tot een bepaalde leeftijd en daarna vaste vorm aanneemt.

©2020 Designed, developed and hosted by DreamView ICT & Internet Services