Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: De ongevallenverzekering


Een andere manier van verzekeren is om te kijken naar de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid. Normaliter is ziekte als oorzaak verzekerd, maar bij de ongevallen-variant is alleen de oorzaak 'ongeval' gedekt.

©2020 Designed, developed and hosted by DreamView ICT & Internet Services