Omschrijving van de dekking


Op een arbeidsongeschiktheidsverzekering is het risico van arbeidsongeschiktheid verzekerd. Het gaat dan specifiek om de financiele gevolgen van de arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsongeschiktheid is aanwezig als er in de relatie tot ziekte of ongeval, objectief medisch vast te stellen stoornissen bestaan, waardoor de verzekerde beperkt is in zijn functioneren.


©2020 Designed, developed and hosted by DreamView ICT & Internet Services