Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Niet nakomen van de mededelingsplicht


De (kandidaat-)verzekerde heeft de verplichting alle relevante informatie te melden. Als de verzekeraar niet goed is geinformeerd kan de verzekeraar geen juiste inschatting maken van de aangeboden verzekering. Daarom wordt bij de AOV’s altijd gebruikgemaakt van relatief uitgebreide vragenlijsten.

©2020 Designed, developed and hosted by DreamView ICT & Internet Services