Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Diverse polisbepalingen


De verzekerde is verplicht de verzekeraar direct in kennis te stellen:
- van een wijziging van het beroep of de werkzaamheden;
- van een vertrek naar het buitenland;
- als hij geheel of gedeelteijk ophoudt een beroep te oefenen, anders dan ten gevolge van arbeidsongeschiktheid;
- als hij geheel of gedeeltelijk in loondienst gaat werken.

©2020 Designed, developed and hosted by DreamView ICT & Internet Services