Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: De uitgebreide dekking


De meest bekende arbeidsongeschiktheidsverzekering is de vorm waarbij iedere oorzaak van arbeidsongeschiktheid is verzekerd; zowel arbeidsongeschiktheid ontstaan door ziekte als door een ongeval. Door de vele variabelen in de verzekeringsvorm is maatwerk te creeren als het gaat om de hoogte van de dekking, het eigen risico, de eindleeftijd enz.

©2020 Designed, developed and hosted by DreamView ICT & Internet Services