Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor DGA's: De AOV in privé of op de BV?


Een veel gestelde vraag over de AOV is de volgende. Hoe kan de AOV het gunstigst gesloten worden, vanuit prive of via de onderneming. De BV kan loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid voor de dga regelen door middel van een algemen vergadering van aandeelhouders. Het is aan te bevelen of valt op z'n minst te overwegen om deze loondoorbetaling te verzekeren door middel van een AOV. Deze AOV kan zowel vanuit de BV als vanuit prive gesloten worden. Indien de AOV gesloten wordt vanuit de BV, dan zijn er twee varianten denkbaar. De eerste variant is dat de BV zowel verzekeringnmer als begunstigde is. De andere variant is dat de BV verzekeringnemer is en de dga begunstigde. Voor de zelfstandig ondernemer zal het sluiten van een AOV vanuit zijn onderneming of vanuit prive, in tegenstelling tot de dga, fiscaal niet tot een heel andere uitkomst leiden.

©2020 Designed, developed and hosted by DreamView ICT & Internet Services