Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: AOV's voor werknemers


Voor werknemers neemt het aantal productvarianten ook toe. Hierbij valt te denken aan WGA-hiaatverzekeringen, WIA-exedentverzekeringen of woonlastenverzekeringen. Maar ook WIA-aanvullingen op basis van een vast bedrag (bijvoorbeeld 20% van het salaris) bestaan.

©2020 Designed, developed and hosted by DreamView ICT & Internet Services