Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: AOV-dekkingen


Op een arbeidsongeschiktheidsverzekering is verzekerd: 'de financiele gevolgen van arbeidsongeschiktheid'. De financiele gevolgen is dan de inkomstenderving.

©2020 Designed, developed and hosted by DreamView ICT & Internet Services