Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Aftrekbaarheid AOV-premies


De premies van een AOV zijn fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De uitkering daarentegen zijn belast, op het moment dat deze periodieke uitkeringen ook werkelijk genoten worden.

©2020 Designed, developed and hosted by DreamView ICT & Internet Services