De overblijvende mogelijkheden voor de medisch onverzekerbare zzp’er

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) veelal zeer betaalbaar is. Natuurlijk is de premiehoogte sterk afhankelijk van beroep en leeftijd maar is vaak veel lager dan een zzp’er denkt!
Maar dan is er nog een resterend probleem voor de zzp’er en dat is de acceptatie door een verzekeraar. Elke verzekeraar beoordeelt het medische risico door het laten invullen van een gezondheidsverklaring of soms door een medische keuring.

Gelukkig worden de meeste zzp’ers zonder meer geaccepteerd maar helaas is dit niet altijd het geval. En dan volgt er een voorstel met uitsluitingen (een voorbeeld: arbeidsongeschiktheid als gevolg van knieklachten wordt uitgesloten voor een zzp’er die al een aantal meniscusoperaties achter
de rug heeft). Of, erger nog maar gelukkig komt dat heel weinig voor, de zzp’er wordt helemaal niet geaccepteerd voor de AOV. Zijn er dan nog mogelijkheden? Gelukkig wel en dat zijn:

Vrijwillige voortzetting van Ziektewet en WIA

Indien werknemer zijn dienstverband beëindigt en als zelfstandige aan de slag gaat heeft hij of zij de mogelijkheid de Ziektewetverzekering (voor de eerste twee jaar van ziekte) en/of de WIA-verzekering (na de eerste twee jaar van ziekte) zelfstandig voort te zetten.

De verzekering kent beperkingen ten opzichte van de reguliere AOV, zoals het verzekeren van gangbare arbeid en een maximum verzekerd bedrag. Ook zijn de premies niet mals (in 2016 9,3% over het verzekerde loon voor de Ziektewet en 6,61% voor de WIA). Maar ook bestaande ziektes en aandoeningen zijn  meeverzekerd en dat kan heel veel waard zijn!

Eén belangrijke waarschuwing: de vrijwillige verzekering dient binnen 13 weken na beëindiging van de verplichte verzekering aangevraagd te worden, ander is het onherroepelijk te laat(een recent voorstel om deze termijn te verruimen is helaas politiek gestrand)!

Vangnetverzekering

Ook particuliere verzekeraars bieden een verzekering voor zelfstandig ondernemers die wegens medische redenen geen reguliere AOV kunnen afsluiten. Ook hierbij geldt een beperkte dekking in de vorm van gangbare arbeid, een verzekerd bedrag dat 70% van het minimumloon bedraagt en
een wachttijd van één jaar. De premie bedraagt in 2016 zo’n € 250,- per maand (bruto).
Voor de aanvraag van een vangnet AOV geldt dat het offerteverzoek binnen 15 maanden na het starten als ondernemer aangevraagd moet worden. Dit dus een stuk ruimer dan de dertien weken die gelden voor de vrijwillige voortzetting van ZW en WIA, ook hoeft de ondernemer niet vooraf als
werknemer of uitkeringsgerechtigde verplicht verzekerd conform de ZW en WIA te zijn geweest. Daarentegen kent de vangnetverzekering een veel beperkter verzekerd bedrag en een wachttijd van een jaar.

Conclusie

Gelukkig worden verreweg de meeste zzp’er gewoon geaccepteerd voor een reguliere AOV. Maar voor de kleine groep waarvoor dit niet geldt, zijn er ook mogelijkheden in de vorm van vrijwillige voortzetting van ZW en/of WIA en de vangnetverzekering. Het is voor de zzp’er van groot belang de aanmeldingstermijn voor de verzekeringen goed in de gaten te houden!

Auteur: A. Jansen


meningvandeaovexpert-200-89

 

©2019 Designed, developed and hosted by DreamView ICT & Internet Services