Nabestaandenverz
ekering: Als zelfstandige heb je ook hier een extra verantwoordelijkheid voor je partner en kinderen


Met een nabestaandenver
zekering verzekert u de nabestaanden tegen de financiële gevolgen van overlijden. Met een nabestaandenverzekering kunt u de nabestaanden financiële zekerheid bieden of het verschil tussen het gewenste inkomen en de ANW (Algemene Nabestaanden Wet) uitkering aanvullen.

nabestaanden_100_83


De ANW uitkering keert maximaal 70% van het laatste inkomen uit, bovendien zien er verschillende voorwaarden waaraan moet worden voldaan.Vooral als zelfstandige dient u er zich ervan bewust te zijn ,dat de ANW een mager vangnet is.Doordat de kosten van een overlijdensverzekering de laatste jaren enorm zijn gedaald,is de hoogte van de premie veelal geen belemmering meer. Vraag daarom vrijblijvend een advies op maat en laat u voorrekenen hoe u dit grote risico gemakkelijk, snel en voordelig kunt afdekken.

©2020 Designed, developed and hosted by DreamView ICT & Internet Services