Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen :Toetsing inkomen na arbeidsongeschiktheid


Er zijn twee vormen van de AOV: de AOV als schadeverzekering en de AOV als sommenverzekering. Als de verzekeraar de AOV als een schadeverzekering behandelt, zal er bij de arbeidsongeschiktheid een inkomenstoets kunnen plaatsvinden.