Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: De medische beoordeling


Als alle gegevens gecontroleerd zijn, worden de benodigde medische gegevens opgevraagd of verzameld. Zo zal er in eerste instantie een afspraak gemaakt worden met een controlerend geneesheer.