Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen : De verzekeringstechnische controle


De schadeafwikkeling begint bij de melding van de verzekerde. Vanaf dit moment wordt ook een schadedossier opgebouwd. Dit schadedossier bestaat uit twee onderdelen: een technisch dossier en een medisch dossier.