Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Het Schadebehandelingsteam


Er vindt met name bij de langer durende schademeldingen regelmatig overleg plaats tussen de volgende personen:

-    een schadebehandelaar;
-    een medisch adviseur;
-    een arbeidsdeskundige;
-    een jurist.