Vaststellen van de arbeidsongeschiktheid


Om arbeidsongeschiktheid te bepalen hebben de verzekeraars in de loop der jaren definities gemaakt, los van de regelgeving in de sociale zekerheid.

Deze definities van arbeidsongeschiktheid worden vaak aangehaald als ‘arbeidsongeschiktheid volgens passende arbeid’ en ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’.