Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Vaste lasten


De meeste AOV’s gaan uit van het verzekeren van een bepaald percentage van het inkomen.  Ook het van tevoren vaststellen van een bepaald bedrag behoort tot de mogelijkheden. Dit worden dan de vastelasten-AOV’s genoemd.