Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen : De premie


De premie voor een AOV zijn meestal vastgesteld in de vorm van een gelijkblijvend (=standaard)  tarief en een leeftijdsafhankelijk tarief (combinatietarief), waarbij de premie stijgt tot een bepaalde leeftijd en daarna vaste  vorm aanneemt.