Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen:Verschillende combinaties


Het is ook mogelijk om deze AOV-varianten op enigerlei wijze te combineren in een vorm. Bijvoorbeeld de combinatie van 'ongeval' en 'ernstige ziektes'. Hiermee wordt op een specifieke manier invulling gegeven aan het verzekerde risico: arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte en ongeval.

Bedrijfsgegevens

{text}

Bellen is sneller...

{text}

Delen