Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: AOV-dekkingen


Op een arbeidsongeschiktheidsverzekering is verzekerd: 'de financiele gevolgen van arbeidsongeschiktheid'. De financiele gevolgen is dan de inkomstenderving.