Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Aftrekbaarheid AOV-premies


De premies van een AOV zijn fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De uitkering daarentegen zijn belast, op het moment dat deze periodieke uitkeringen ook werkelijk genoten worden.

Bedrijfsgegevens

{text}

Bellen is sneller...

{text}

Delen