Reaal Ondernemers AOV

Reaal Ondernemers AOV

REAAL biedt diverse arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aan voor verschillende doelgroepen. De Reaal Ondernemers richt zich op de zelfstandig ondernemer, de zelfstandige zonder personeel, vrije beroepsbeoefenaren en directeur-grootaandeelhouders, en heeft ten doel een uitkering tot aan de gekozen eindleeftijd te verlenen bij verlies van inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid.

De Ondernemers AOV is een sommenverzekering , een schadeverzekering waarbij er geen inkomenscorrectie bij arbeidsongeschiktheid wordt toegepast. Verder kent deze verzekering een jaarlijkse onderhoudsregeling waarbij de verzekering kan worden verhoogd of verlaagd.

Hoogste score De Ondernemers AOV van REAAL heeft binnen de MoneyView ProductManager met een score van 321 punten het hoogst aantal punten behaald (peildatum 23 november 2011). De range van totaalscores van 18 vergelijkbare producten loopt van 274 tot 317 punten.Op de volgende 10 productkenmerken heeft de Ondernemers AOV een meer dan marktconforme score behaald.

Standaard contractsduur van 1 of 3 jaar (3 jaar: 3% korting).
Minimaal te verzekeren jaarrenteslechts € 1500,-.
Onderdeel hiervan is het PreventieKompas. Kosten hiervan worden jaarlijks vergoed.
Aanvangskorting over de eerste drie verzekeringsjaren: Totaal 70%.
Vergoeding bij adoptie van een kind.
Maximaal te verzekeren bedrag € 150.000,-.
Bij aanvang van de verzekering is geen medische keuring verplicht.
REAAL Lijfwacht: preventieve gezondheidsdiensten en re-integratiehulp.
Uitkering bij overlijden gezinslid (maximaal 90 dagen).
No-claim regeling: Standaard meeverzekerd en geeft een oplopende korting tot en met 20%

©2020 Designed, developed and hosted by DreamView ICT & Internet Services