Generali AOV Extra

De Italiaanse maatschappij Generali komt qua service in de onderzoeken steeds prima uit de bus. Prettig om te weten.

Ook wij ervaren snelheid en service wat dat betreft.Maar hoe zit het qua premie en voorwaarden ?

De premie is in 2009 redelijk scherp, Generali heeft recent hun tarieven aan weer aangepast, ze zijn serieus bezig zich te richten op de ZZP-er om met hun producten een stuk markt te veroveren.Binnen hun ondernemerspakket is ook gemakkelijk en voordelig o.a. en overlijdensrisicoverzekering mee te sluiten.

De AOV Extra kent beroepsarbeidsongeschiktheid , maar let op,de gewone AOV is , na het eerste jaar op basis van passende arbeid. Dre AOV exact is de sommenverzekering, voor degene die absolute zekerheid willen hebben..

Verder kent Generali de AOV 5 verzekert (slechts beperkt aantal van) 5 categorieen de AOV 12 die gebaseerd zijn op geclassificeerde ziekten, dit is een objectieve indeling van ziekten door de World, Health Organization opgesteld. Dit is een bekende lijst bij Artsen en Specialisten. Beperkte dekking dus!

Verder kent Generali nog wat extra opties, die apart zijn mee te verzekeren..:

Vervangingsdekking (indien meeverzekerd)

Raakt de verzekerde arbeidsongeschikt en heeft hij geen directe vervanger, dan kan de continuïteit van zijn onderneming in gevaar komen. Tijdelijk een bekwame vervanger inschakelen kan dan de oplossing zijn. De (aantoonbare) extra kosten hiervoor kunnen meeverzekerd worden tot 35% van het inkomen, voor de duur van maximaal 1 jaar.

Lastendekking (indien meeverzekerd)

Als de verzekerde arbeidsongeschikt raakt, is het mogelijk dat hij niet voldoende heeft aan de uitkering uit zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering.De vaste bedrijfskosten lopen immers gewoon door en kunnen, afhankelijk van de bedrijfsituatie, flink op het resultaat drukken.

pdf_icon_35_35


©2019 Designed, developed and hosted by DreamView ICT & Internet Services